Kropsbevidsthed, kropsoplevelse og kropsopfattelse

Begrebet kropsbevidsthed kan forståes meget forskelligt, og for mange ligger der ikke andet i det, end forståelse for egen kropsfunktion, tilstand og udseende. Det vil sige kroppens basale behov, så som f.eks. mad og søvn, viden omkring fordøjelse, kredsløb og vejrtrækning, musklernes spændingstilstand eller kropsfunktioner der kommer til udtryk ved en følelse, eksempelvis hjertebanken eller svedige håndflader. Men kropsbevidsthed er så meget mere end det! Det er også evnen til at forstå de kropslige muligheder samt viden om din kropslige kapacitet, holdning og vaner.
Kropsbevidsthed kommer af det vi sanser og mærker, og kan for mange virke lidt langhåret. Men sandheden er at vi fra naturens side faktisk er født med en vanvittig god kropsbevidsthed, og en fantastisk evne til at mærke os selv. Men måden vi har opbygget vores samfund på i dag, hvor alt skal kunne måles og vejes, er det naturligt, at denne evne til at mærke egne behov og tilstande, mindskes. Kropsbevidsthed kan nemlig ikke måles og vejes, men er en subjektiv fornemmelse af egen krop. Den kommer af det du mærker lige nu og her, og der findes hverken er et rigtigt eller forkert svar. Derfor kan du heller ikke sammenligne din kropsbevidsthed med andres, men udelukkende fokusere på at udvikle din egen.

Hvad kan du så bruge den her viden til, hvorfor er det vigtigt, at du kan mærke dig selv i den proces du er i.
Jo, når du giver dig selv lov til at mærke dine behov, får du mulighed for at kunne reagere på dem, stoppe op og ændre kurs.
Det er ikke kun de fysiske behov, din psykiske status afspejles også i din kropstilstand, hvor f.eks. en fysiske smerter lige så vel kan være et udtryk for din psykisk virkelighed. Ved en god kropsbevidsthed øges din evnen til, at kunne skelne mellem de fysiske- og psykiskebehov, hvorfor du her, giver dig selv de bedste forudsætninger for accept og udvikling.

Kropsbevidsthed er kun en lille del af det, at mærke sin krop og forstå de signaler den giver. Begreberne kropsoplevelse og kropsopfattelse er, sammen med kropsbevidsthed, i min verden, uløseligt forbundet når man arbejder holistisk.
I kropsbevidsthedsarbejde ligger opgaven, som nævnt, først og fremmest i, at mærke kroppens signaler, men går man et lag dybere, er det næste at finde ud af hvorfor.

Kropsoplevelse kan beskrives som din psykiske krop eller kropslige univers. Når vi snakker kropsoplevelse omhandler det dine følelser, fantasier, forestillinger og drømme. Vores oplevelse af en situation eller hændelse vil altid være forskellige og har ikke nødvendigvis noget med virkeligheden at gøre. Det er ikke muligt at ændre oplevelsen i sig selv, men det du kan ændre, ved at arbejde med din kropsbevidsthed er, hvordan oplevelsen manifesterer sig i din krop. Det er altså muligt at afbalancere dine forestillinger og følelser i forhold til virkeligheden.
Helt konkret kan man sige, at kropsbevidsthedsarbejde er din metode til, at forstå dine kropsoplevelser.

Kropsopfattelse kan relateres til din selvopfattelse, altså den måde du opfatter din egen formåen, og er bygget på din kropsoplevelser og din kropsbevidsthed. Hvordan din kropsopfattelse er, er alt afgørende for din livskvalitet. Hvis den er domineret af din kropsoplevelser, altså følelser, forestillinger og drømme, vil du have en mindre realistisk opfattelse af, hvad du er i stand til. Du kan enten overvurdere egen formåen eller undervurdere den. Når du øger din kropsbevidsthed, vil du skabe balance mellem det du tror du kan og det du rent fysisk kan og dermed få en meget mere realistisk selvopfattelse.

Grunden til jeg gerne vil uddybe netop disse 3 begreber, er fordi deres synegi, er fundament for den måde jeg arbejder på.
Psykomotorik kommer ofte til at fremstå uhåndgribelig og flyvsk. Men med dette skriv, håber jeg, at jeg har givet dig en forståelse af, at denne metode faktisk er en konkret måde at arbejde med sig selv på!