Sådan reagerer din krop på din følelsesmæssige tilstand

Nervesystemet forbinder dit hoved til din krop og omvendt, og er det som styrer alle dine kropsfunktioner.
Den del af nervesystemet som påvirkes af dine kropsoplevelser, herunder dine følelser, kaldes det autonome nervesystem, og er et system du umildbart ikke selv har kontrol over. Dets formål er at skabe et stabilt indre miljø i din krop.

Det autonome nervesystem består yderligere af to systemer, sympaticus og parasympaticus, måske du har hørt om dem før. Begge systemer er konstant aktive, og har forskellige funktioner. Sympaticus vil dominerer din krop, ved bl.a. traumatiske oplevelser, frygt, stress og angst, også kaldt kamp-flugt reaktion. Denne reaktion ligger dybt i vores natur for overlevelse, og er en sund reaktion på fare. Men forbliver du i reaktionen i længere tid, kan det have konsekvenser for din krop og sind. Når kroppen er i sympaticus skærpes aktiviteten til de funktioner, der er nødvendige for at overkomme truslen, og nedsætter aktiviteten til de funktioner, som er knap så relevante, eks. din forplantningsevne.
Parasympaticus dominerer din krop når du er i ro, og reagerer modsat sympaticus og er nødvendigt for at hjælpe dig ud af en kamp-flugt reaktion. Det er specielt gavnligt for dig, når du ønsker at blive gravid, når du er gravid, når du er i fødsel og i din første tid som nybagt forælder, da roen skaber en et sund fundament for dig selv, din baby og jeres tilknytning til hinanden.
Men hvor den parasympatiske tilstand kan være farlig er, hvis du går direkte fra en længerevarende kamp-flugt reaktion og meget konsekvent ryger over i det parasympatiske system, hvor kroppen mildesttalt slipper alt. Denne ekstreme overgang kan udløse depression og er en af de reaktioner, som kan komme efter en hård/traumatisk fødsel, hvor kroppen har været i en stressende tilstand.

Det er altså vigtigt at du skaber balance mellem de to systemer for at din krop og dit sind har det godt. Gennem kropsarbejde, åndedrætsøvelser, afspænding e.lig., kan du holde kroppen ude af de uhensigtsmæssige kamp-flugt reaktioner og bevare en sund ro i din krop og i dit sind.